SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

15-09-2020

468 görüntülenme

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

 

 

ŞAHMETTİN BALAHORLU

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

İmam-Hatip Okulları cumhuriyet tarihi kadar geçmişi olan hatta daha da geçmiş tarihi olan okullardır. İmam-Hatip okulları diğer bir müsemmasıyla güzel ülkemizin “mekteb-i şahane” leridir.

Bu okullar ilk defa 1913 yılında İmam-Hatip yetiştirmek üzere “ıslah-ı medaris” programı çerçevesinde “medresetü’l-eimmet ve’l huteba” adıyla açılmıştır.

Birileri canı sıkıldıkça bu okullara bühtanda bulunmakta, öğrencileriyle ve mezunlarıyla uğraşmaktadırlar.

Bu okullardan bu güne dek 100 binlerce öğrenci mezun olmuş, sosyal yaşama katılmış ve birçoğu yaptığı çalışmalarla ülkemize katma değer sağlamıştır.

Bu okullar hayatın bütün alanlarına vasıflı insan gücü kazandırmıştır.

Bu okulların mezunlarından cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan, bakanlar, belediye başkanları, iş adamları ve İmam-Hatipler yetişmiştir.

Evet, bende bir İmam-Hatipliyim, eşimde İmam-Hatipli, oğlumda bir İmam-Hatipli. İmam-Hatipli olmaktan hem onurluyuz hem de gururluyuz. 

“Atalarımız meyve veren ağaç taşlanır” demişler. Bu okullar her türlü engellemelere rağmen, yıpratılmaya rağmen dimdik ayakta kalmış ve başarılı bir şekilde yoluna devam etmiştir.

Ne darbeler, nede 1000 yıl sürecek diyenlerin, 28 şubat post modern darbeleri bu okulların nesline ve başarılarına engel olamamıştır.

Bu okulların bereketi yağmur olup sel gibi akmıştır. Milletimizin ve ümmetimizin çorak tarlalarına hayat vermiştir.

xxx

İnsanoğlu aldığı nefesle, yediği ve içtiği nimetlerle hayatını idame ettirir. Ancak her nedense, zaman zaman bir gelecek ve rızık endişesi taşımıştır. Aslında bu husus tamamen insani bir duygudur. Normalde karşılamak gerek.

Ancak aslında ifade etmek istediğim;

Hiçbir İmam-Hatip liseli rızık endişesi taşımaz. Çünkü rızkı veren yüce Rahman’dır. Kimi, nereden, rızıklandıracağını hiç kimse bilemez.

İnsanoğlunun nasibinde ne varsa, taşın altında da olsa kendisine gelip mutlaka ulaşır.  

Bazı kesimin, bu okullarda okuyan öğrencilere, eskiden beri meşhur hitapları vardır. Evladım bu okullarda okuyunca ne olacaksın?

Artık bu gibi sorular havadan kalmıştır. İçi boş sorulardır.

Cumhurbaşkanı’nın, Meclis Başkanı’nın, birçok Bakan’ın ve Belediye Başkanları’nın, Doktor’ların, Avukat’ların, Öğretmen’lerin, İmam-Hatip mezunu olduğu bu cennet ülkemizde bu tür absürt soruların bir manası sizce var mıdır?

Elbette ki kocaman bir HAYIR denebilir.

Belli ki, bu ve benzeri sorularla amaçlanan, belki olsa olsa suyu bulandırmaktan öte bir kıymeti harbiyesi yoktur.

xxx

Köprünün altından çokça sular geçti. Artık İmam-Hatip okulları da kendilerini yenilediler. Kendilerini formatladılar ve güncellediler.  

Bu okullarda, artık proje ve program çeşitliliği var. Bu çeşitlilik ilerleyen senelerde belirgin bir farklılık ortaya çıkaracaktır.

Bu okullarda, el an hem akademik, hem mesleki, hem sanat, hem yabancı dil, hem spor ve hem de teknolojiye dair ciddi bir program ve projelerin uygulandığından bahsetmek mümkündür.

21.yüzyıl becerileri bağlamında Anadolu İmam-Hatip Liseleri ve İmam-Hatip ortaokullarında yeni dönem oldukça zengin içerik arz etmektedir.

Bu okullar, Fen ve Sosyal Bilimler Programları, Sanat Programları, Hafız Programları, Yabancı Dil Programları, Uluslararası Okul programları, Spor Programları ve Teknoloji programlarıyla göz kamaştırmakta.

Aslında gözden kaçmaması gereken en büyük değer, İmam-Hatip liselerinin sınırları aşması ve uluslararası boyut kazanmasıdır.

Bu okullarda, dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrenciler eğitim görmekte. Bu öğrencilerin gelecekte ülkemizin gönüllü elçileri olacaklardır.

Ve yine bu okullar İslam dünyası için rol model okullar olmuştur. Bu durum gelecekte İslam âleminin kargaşadan, anarşiden ve iç kaoslardan kurtulmalarına da vesile olacaktır. İnşallah.

xxx

Bu okullarda uygulanan müfredat, çağın gereklerine uygun bir şekilde yeniden hazırlanmıştır.

Bu okullarda çift kanatlı bir eğitim müfredatı uygulanmakta.

İmam-Hatip öğrencisi, hem dünyasına dair bilgiler öğrenmekte, beceriler kazanmakta ve  hem de ukbaya dair bilgiler öğrenmektedir.

Elde ettikleri bu kazanımlarıyla İmam-Hatipli gençler, tüm insanlığın kurtuluşu için önder ve rehber olma yolunda, büyük mesafeler kat etme cehdi ve gayreti içerisindedirler.

Düz ortaokullarda ve düz liselerde ders olarak ne okutuluyorsa, İmam-Hatip ortaokullarında ve İmam-Hatip liselerinde, aynı dersler okutulmaktadır.

Düz ortaokullarda ana dersler olarak yani LGS dersleri; Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, İngilizce ve Din Dersleri okutulmakta. İmam-Hatip ortaokullarında da aynı dersler ve saatler baz alınmaktadır.

Düz liselerde YKS için ana dersler ne ise Türkçe/Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Tarih ve Felsefe dersleri okutulmakta. İmam-Hatip liselerinde de aynı dersler ve saatleri baz alınmaktadır.  

Hâsılı, İmam-Hatip ortaokullarında ve İmam-Hatip liselerinde ders ve saatleri konusunda diğer okullara ile bir eşitlik söz konusudur.

İmam-Hatip liselerinde fazladan, 9-10-11-12 sınıflara ikişer ikişer paylaştırılmış ilave dersler vardır. Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Dinler Tarihi, Hitabet, Kur’an-Kerim ve Arapça dersleri.

Arapça dersi, nihayetinde bir yabancı dildir. Öğrenci ikinci bir yabancı dil öğrenmiş oluyor.

Kur’an- Kerim dersi, öğrencinin hıfz melekesini geliştirmekte. Bu ders öğrenciye artı bir hıfz tekniği öğretmektedir.

Hitabet dersi, edebiyat ders ile bağlantılıdır. Hitabet, güzel konuşma sanatını öğrenciye kazandırmaktadır. Topluluklar karşısında konuşma yeteneğini geliştirmektedir.

Dinler Tarihi dersi, Tarih dersi ile alakalı olup öğrencinin tarih bilgisindeki zenginliğini artırmakta ve geliştirmektedir.

Fıkıh dersi,  Mantık dersi, Kelam dersi ise Felsefe dersi ile ilintilidir. Bu dersler, öğrenciye yepyeni kıyaslama teknikleri kazandırır, öğrencinin sentez ve analiz yapma kabiliyetini güçlendirir.  

Tefsir ve Hadis dersleri, hem Tarih ve hem de Edebiyat dersleri ile alakası vardır. Bu dersler öğrencide bilgi ve birikim artışına sebep olur.

Dolayısıyla İmam-Hatip liselerinde ilave olarak okutulan dersler, öğrencinin LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmasında ciddi manada artı birer katkı sağlarlar.

xxx

Bu okular eksiğiyle fazlasıyla bu ülkenin bağrından çıkmış, yerli ve milli düşüncenin membaı olan, yurdumuzun güzide eğitim kurumlarıdır. 

Güzel ülkemizin her tarafını bir ahtapot gibi saran ve gençlerimizi devşiren, Cizvit papazlarının açtığı okullara bir kelam edemeyen büyük devşirmeler, bu okulları karalamaya kalkışıyorlar. “Dinime küfreden bari müselman olsa.”

 Öyleyse, bu okulların öğrenci ve mezunlarına neden bühtan atmaktalar?

Çünkü bu okullardan mezun olanlar;

-Yeri ve zamanı geldiğinde vatanı ve milleti için Allah yolunda gazi olmaktan korkmayan ve şehit olmayı göze alan nesillerdir.

-14 asırdır süre gelen ila-i kelimetullahın varisleridir. Bu kutlu davanın ilim talipleri ve davetçi nesillerdir.

-Milli ve İslami değerlerimizi bilen, yaşayan ve yaşatan asımın nesilledirler.

-Ülkesinin ve milletinin, dünyada lider devlet gücünde, söz sahibi olması için gecesini ve gündüzünü vakfeden nesillerdir.

-Her türlü emperyal güçlere karşı duran, daime ezilenin ve mazlumun yanında duran nesillerdir.

-Kökü mazide atiyim diyen, inançlı, kimseye boyun eğmeyen, ancak ilahi otorite karşısında ruku eden nesillerdir.

İşte, bu nedenlerden dolayı bazı hastalıklı zihniyetler İmam-Hatip okullarına karşı hazımsızlık içindedirler.

Aslında İmam-Hatip liselerinin oranı 14 dür. Yani 100 okulun sadece 14 tanesi İmam-hatip lisesidir.

Bu kadar sayısı az olan bu okullara karşı acaba ön yargı nedendir.

Amacımız, İmam-Hatip’cilik yapmak değil, haksız ve hukuksuz yere İmam-Hatiplere lafı güzaf eden güruhlara karşı durmaktır.

Kaldı ki tüm okullar, al bayrağın altında yaşadığımız devletin, öğrencileri ise bu necip milletin evlatlardır.

Safların arasına karışan ifritlere aman dikkat ha… 

xxx

“Selâm İmam Hatiplim, Selâm senin ruhuna, Selâm İmam Hatiplim, Selâm senin duyguna, Selâm tertemiz kalbe, O körpe dima'lara, Selâm sizden yükselen, Güzel Sadâ’ya Selâm….”

YAZARLAR

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

Mustafa KASADAR

Ar damarı çatlayanların alçaldıkça alçalmaları Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

Prof.Dr.Abdullah KAHRAMAN

Covid-19 Aşısı Üzerinden Medeniyet ve Uygarlık Farkı Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

حسين الموسى

وجاء رمضان Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

Ali İmran BOSTANCIOĞLU

Beşeri Sermayeden Etkin İstifadeye Dair Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

Av. Mustafa KARAKAŞ

Anayasa Değişikliği, Yargı Tarafsızlığı Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

Bayram KARA

AMERİKA YAZILARI-3 MASKE-DİN-BİLİM Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

شهم الدين التركي

اليوم العالم الاسلامي يقف علي حافة الهاوية Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

Dr. Metanet OĞUZ

İNSAN, ÖZ DEĞERLERİNİ NASIL BELİRLEMELİ? Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

Dr. Muhammad SAFAR د. محمد صفر

(3) خواطر رمضانية قرآنية Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

Arslan ATEŞ

Bir Ahlâk Abidesi: Enver Baytan Hoca Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

İdris ŞEKERCİ

AYARI BOZUK YÖNETMELİKTEN SADECE KAOS ÇIKAR Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

Şahmettin BALAHORLU

İSTANBUL’UN RUHSUZ GETTOLARI EN ÇOK ÇOCUKLARI VURDU Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

Dr.Hasan Fehmi ÇİÇEK

BİR BAYRAM SABAHI Devamı...

SİZCE İMAM-HATİP OKULLARINA KARŞI HAZIMSIZLIK NEDEN?

Beytullah DEMİRCİOĞLU

Haydut Devlet İfadesi Devamı...

FOTO GALERİ

Time Alem © 2015 Yasal uyarı : Sitemizdeki tüm yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.