İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

15-10-2021

791 görüntülenme

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

 

 

 

ŞAHMETTİN BALAHORLU

 

 

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU

1913 yılında kurulan ve 70.kuruluş yıldönümüne ulaşan İmam Hatip okulları yepyeni ufuklara yelken açmış durumda.

Son yıllarda kendini iyice geliştiren ve proje-program çeşitliliği uygulayan bu okullar asparagas haberlerin aksine akademik başarısı ile göz kamaştırmakta.

Bu okullarda uygulanan proje ve programlar; Fen ve Sosyal Bilimler Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Dil Projesi Hazırlık Sınıfı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri (Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Rusça), Sanat Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri ( Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Mûsikî), Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, Hafız Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri, Spor Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Yabancı Dil Hazırlık ve Fen Bilimleri Programı Uygulayan Teknoloji Anadolu İmam Hatip Liseleri olarak ifade edebiliriz.

Bu okulların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki oranı %12 dir. Koparılan yaygaralar aksine çok değil. Öğrencisi sayısı az ama başarı durumu gayet normal görülmekte.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sınav sonuçlarında ilk 100 öğrencinin 42 si, ilk 1000 öğrencinin 387 si bu okul mezunlarından olması %12 dilim göz önünde bulundurulduğunda, akademik başarı oranı iyi durumda olduğu söylenebilir.

Türkiye’nin özgün eğitim modeli olan bu okulların yeniden açılışının 70.yılı münasebetiyle, 16-17 Ekim 2021 tarihleri arasında Cevahir Kongre Merkezinde Uluslar arası sempozyum düzenlenmekte.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün (Cuma) yapılan sempozyumun cumartesi ve Pazar günü yapılacak sempozyum konuları aşağıda sunulmuştur.

16 EKİM 2021 CUMARTESİ

10.00-11.30

1-2 ve 3. OTURUMLAR

1. OTURUM A SALONU
ÖZGÜN BİR EĞİTİM MODELİ OLARAK İMAM HATİP OKULLARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Ak
-    İmam Hatip Okulu Modelinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
-    İmam Hatip Okulu Modelinin Temel Özellikleri
-    İmam Hatip Okullarında Yetişen İnsan Modeli

Dr. Mustafa Öcal

Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı
Dr. Esra Albayrak

 


2. OTURUM B SALONU

TÜRKİYE’NİN DİNİ, SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYATINA KATKILARI AÇISINDAN İMAM HATİP OKULLARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Kızılay

-    İmam Hatip Okullarının Türkiye’de Dini Hayatın Gelişimine Katkıları
-    İmam Hatip Okullarının Türkiye’nin Sosyal Hayatına Katkıları
-    İmam Hatip Okullarının Türkiye’nin Kültürel Hayatına Katkıları

Prof. Dr. Ejder Okumuş
Dr. Necdet Subaşı
Prof. Dr. Bilal Kemikli

 


 

3. OTURUM C SALONU
İLK İMAM HATİP OKULLARI, ÖNCÜLERİ VE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halis Ayhan

-    İstanbul, Konya, Ankara, Kayseri, Isparta, Kahramanmaraş, Adana
-    Mahmut Celaleddin Ökten
-    Hacıveyiszade Mustafa Kurucu
Dr. Kurtuluş Öztürk
Prof. Dr. Sadettin Ökten
Prof. Dr. Mustafa Fayda-Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı birlikte.

11:50-13:20

4-5 ve 6. OTURUMLAR

4. OTURUM A SALONU
TÜRKİYE’DE KIZ İMAM HATİP OKULLARI TECRÜBESİ

Oturum Başkanı: Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça

-    Türkiye’de Kız İmam Hatip Okullarının Kuruluşu ve Gelişimi
-    Kızların Okullaşmasında İmam Hatip Okullarının Katkıları
-    Kız İmam Hatip Okulları ve Gelecek Vizyonu 
Dr. Ümmügül Betül Kanburoğlu Ergün
Dr. Zeliha Karaağaç Cingöz
Sıttıka Şahin

 


5. OTURUM B SALONU

ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA İMAM HATİP OKULLARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Fayda

-    İmam Hatip Okullarına Uluslararası Boyutun Eklenmesi ve Gelişimi
-    Uluslararası Proje AİHL Tecrübesi
-    Yurtdışındaki İmam Hatip Okulları (Türkiye irtibatlı)
Prof. Dr. İrfan Aycan
Mehmet Türkmen
Dr. Abdülhalim İnam

 


6. OTURUM C SALONU

BALKANLAR VE KUZEY AFRİKA’DA DİN EĞİTİMİ VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner
-    Balkanlar (Bulgaristan, Kosova, Bosna-Hersek)
-    Kuzey Afrika (Tunus, Fas)
-    Mısır (Ezher Orta Öğretim Kurumları)
Prof. Dr. Demal Latic
Dr. Mounir Kamantar
Iraqi Youssef  Muhammad Youssef

14:30-16:00

7-8 VE 9.OTURUMLAR

7. OTURUM A SALONU
ORTA ASYA VE UZAK DOĞU’DA DİN EĞİTİMİ VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali Osman Kuşakçı
-    Hindistan, Pakistan, Afganistan
-    Malezya, Endonezya 
-    Orta Asya

Muhammad Rafique Tahir
Dr. Azhar Ahmad
Nurbek Shamraliev

 


 

8. OTURUM B SALONU
İMAM HATİP OKULLARI VE GELECEK TASAVVURU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birol Akgün
-    21.Yüzyıl Yeterlilikleri ve İmam Hatip Okulları
-    İmam Hatip Okullarının Vizyonunu Yeniden Düşünmek
Dr. Nazif Yılmaz
Prof. Dr. Gülfettin Çelik

 


9. OTURUM C SALONU

YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL TECRÜBE
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ziya Kazıcı

-    Nizamiye Öncesi ve Nizamiye Medreseleri
-    Nizamiye Sonrası Medreseler
-    Osmanlı Medreseleri
Doç. Dr. Beytullah Kaya
Prof. Dr. Ahmet Ocak
Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya

16:30-18.00

10-11 VE 12.OTURUMLAR

10. OTURUM A SALONU
TÜRKİYE’NİN YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ TECRÜBESİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

-    Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi 
-    Yüksek İslam Enstitüleri
-    İlahiyat Fakülteleri
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın
Prof. Dr. Süleyman Akyürek

 


11. OTURUM B SALONU

ORTA DOĞU, MISIR VE KUZEY AFRİKA’DA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

-    Mısır (Ezher)
-    Kuzey Afrika Tecrübesi (Zeytune ve Karaviyyin)
-    Şam ve Bağdat Tecrübeleri
Dr. Ahmet Bebars
Prof. Dr. Abdellah Errachidi, Dr. Beddy Ebnou
Prof. Dr. Imadeddin er-Rasheed

 


12. OTURUM C SALONU

ORTA ASYA VE UZAK DOĞU’DA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Demirel

-    Orta Asya Tecrübesi
-    Hindistan Tecrübesi
-    Malezya, Endonezya Tecrübesi

Dr. Elmira Muratova
Khalid Saifullah Rahmani
Doç. Dr. Mehmet Özay

17 EKİM 2021 PAZAR GÜNÜ

10:00-11.30

13-14 VE 15. OTURUMLAR
13. OTURUM A SALONU
GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASINDA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNİN GELECEĞİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Suat Cebeci

-    21. Yüzyıl Yeterlilikleri Çerçevesinde Yüksek Din Öğretimini Yeniden Düşünmek
-    Yüksek Din Öğretiminin Uluslararası Boyutunu Geliştirmek
-    Yüksek Din Öğretiminin Müfredat ve Program Yapısını Yeniden Düşünmek
Prof. Dr. Halis Aydemir
Prof. Dr. Mehmet Görmez
Prof. Dr. Murteza Bedir

 


14. OTURUM B SALONU

TÜRKİYE’NİN İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DİN ÖĞRETİMİ TECRÜBESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Muslu

-    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Dersleri
-    Çokkültürlü Toplumlarda Din Öğretimi
-    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Seçmeli Din Dersleri
Doç. Dr. Mahmut Zengin 
Prof. Dr. Recep Kaymakcan
Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı

 


15. OTURUM C SALONU

İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahrettin Atar

-    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Ahlak ve Değerler Eğitimi
-    Değerler Eğitimine İlişkin Farklı Yaklaşımlar
-    İslam Dünyasında Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış
Alpaslan Durmuş
Doç. Dr. Hasan Meydan
Dr. Ilham Nasser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZARLAR

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

شهم الدين التركي

اليوم العالم الاسلامي يقف علي حافة الهاوية Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

Mustafa KASADAR

Ar damarı çatlayanların alçaldıkça alçalmaları Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

حسين الموسى

وجاء رمضان Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

Av. Mustafa KARAKAŞ

Anayasa Değişikliği, Yargı Tarafsızlığı Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

Ali İmran BOSTANCIOĞLU

Beşeri Sermayeden Etkin İstifadeye Dair Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

Bayram KARA

AMERİKA YAZILARI-3 MASKE-DİN-BİLİM Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

Tuğba GÜNEY

KAYGI VE TEVEKKÜL Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

İdris ŞEKERCİ

28 ŞUBAT'IN SAHTE MAĞDURLARINI DA SAHTE KAHRAMANLARINI DA TANIYORUZ Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

Dr. Metanet OĞUZ

İNSAN, ÖZ DEĞERLERİNİ NASIL BELİRLEMELİ? Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

Beytullah DEMİRCİOĞLU

Haydut Devlet İfadesi Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

Prof.Dr.Abdullah KAHRAMAN

Covid-19 Aşısı Üzerinden Medeniyet ve Uygarlık Farkı Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

Şahmettin BALAHORLU

BAZI KAVRAMLAR ÜZERİNE BİR KAÇ CÜMLE Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

Dr. Muhammad SAFAR د. محمد صفر

(3) خواطر رمضانية قرآنية Devamı...

İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU / 2021

Arslan ATEŞ

ETE KEMİĞE HAPSOLMAK Devamı...

FOTO GALERİ

Time Alem © 2015 Yasal uyarı : Sitemizdeki tüm yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.