"EZDER" den 28 Şubat Basın açıklaması

EZHER ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANINDAN BASIN AÇIKLAMASI

 

TIMEALEM / Şahmettin BALAHORLI

 

Türkiye’nin yakın tarihinde siyasal ve sosyo-ekonomik bakımdan en acımasız sonuçlar doğuran olaylardan biri olan ‘28 Şubat post-modern darbesinin’ üzerinden 19 yıl geçti.

28 Şubat süreci bu ülkenin sayıları milyonları aşan insanının inandıkları değerler yüzünden sistemli bir şekilde psikolojik baskı altında tutulduğu, dışlandığı, ötelendiği ve kazanılmış haklarının birçoğunu yitirdiği bir dönem olmuştur.

28 Şubat postmodern darbesi, oluşturduğu maddi ve manevi tahribat bakımından milletimizi onlarca yıl geriye götüren bir etki ortaya koymuştur. 28 Şubat karanlığında gerçekleştirilen yolsuzluklar, usulsüzlükler, hortumlamalarla milletin bütün bir maddi varlığı tarumar edilerek ekonomik yönden tahribat yapılmıştır. Ancak asıl tahribat değerler üzerinde gerçekleştirilmiş, milletimizin bin yıllık medeniyet değerlerinden koparılması ve nesillerin köklerinden habersiz yetiştirilmesi için düşmanca tutum takınılmış ve hak-hukuk-adalet gibi kavramların ayaklar altına alındığı uygulamalara imza atılmıştır.

28 Şubat sürecinde üniversitelerin hizaya getirilmesi için Kemal Gürüz görevlendirilmişti. Gürüz’ün talimatıyla Şubat 98’de toplanan YÖK Genel Kurulu, ‘kılık kıyafet genelgesi’ne göre başörtülü öğrencilerin üniversitelere sokulmaması konusunda tüm rektörleri uyarmış ve dönemin rektörleri sadakat yarışına girmişti.

12 Eylül 1980 sonrası yaşanan tasfiyeye benzer biçimde, hatta ondan daha sistematik ve daha programlı biçimde, özellikle araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doktora öğrencisi, üniversitelerinden atıldı, yüksek lisans için gidenler yurt dışından geri çağrıldı ve akademik hayatları sona erdirildi. Hukuk normları geriye yürütülerek birçoğunun kazanılmış hakları yok sayıldı.

28 Şubat Her türlü gerekçeden yoksun olarak YÖK’ün anayasaya, iç hukuk mevzuatına, adalete ve hakkaniyete aykırı, ayrılıkçı ve yanlış kararı, arkasından bir çok yanlışlar, mağduriyetler ve vahametler doğurmuştur. Söz konusu işlemle, yüksek lisans, doktora ve doçentlik çalışmalarını tamamlamış veya devam eden yüzlerce El-ezher Üniversitesi mezunu veya mensubumuz, tarihte benzeri görülmeyen bu kıyımın geçmişe teşmili nedeniyle bütün akademik çalışmalarına son vermek zorunda bırakılmışlardır. YÖK’ün almış olduğu bu kararla da, Türkiye’de doktora veya mastır yapan 80’e yakın yurtdışı ilahiyat fakültesi mezunu öğrencinin okullarıyla olan ilişikleri kesilmiştir.

YÖK’ün iptal kararından sonra, almış olduğu bu iptal kararı, özellikle askerlikle ilişkisi olan kişilere (direkt askerlik şubelerine askere alınmaları için yazı göndererek) tebliğ edilmeye başlanmıştır. Ayrıca diplomaların iptalinden dolayı mezunların bir kısmı kısa dönem olarak yaptıkları askerliklerini terhislerinden sonra 18 aya tamamlamak suretiyle tekrar askere çağrılıp iki defa silah altına alınmış, diğer mezunlar ise diploma iptalinden dolayı lise mezunu sayıldıkları için, kısa dönem yerine 18 ay er  olarak askerlik yaptırılmıştır.

Aynı anda yüzlerce El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunlarını, denklik belgesine istinaden her türlü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları, öğretmenleri ve lisansüstü, doktora, v.s, öğrenim gören kişileri ve ailelerini mağdur ve perişan ettiği gibi, bunun arkasından yapılabilecek olan haksızlıklar açısından da tedirgin ve endişeli bir bekleyiş içine sokmuştur. Ayrıca diploma denkliğini hiç alamayan mezun öğrenciler de aynı şekilde lise mezunu sayılarak hayatlarının en karanlık günlerini yaşamaya mahkum edilmişlerdir.

Postmodern darbenin asıl hedefi dindarlar olmuş, asıl tahribat dini kurumlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. İmam hatip liseleri ve Kur’an kurslarının kapatılması anlamına gelen katsayı adaletsizliği ve 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamaya sokulmuş, kamuda çalışan başörtülü öğretmenlerin görevine son verilmiş, mütedeyyin kamu personeli soruşturmalar, sürgünler ve göreve son vermelerle zulme uğratılmıştır.

28 Şubatçılar bugün yargı önündedir. Milyonlarca insanı etkileyen bir antidemokratik hareketi gerçekleştirenler yargı önünde ibretlik bir cezaya çarptırılmalıdır. Ancak mahkeme, pek çok mağdurun müdahil olma talebini, ‘doğrudan zarar görmemiş’  yaklaşımıyla kabul etmemektedir. Bu ifadeden anlaşılan, 28 Şubat mağdurlarının zarar gördüğü kabul edilmekte ancak illa hedef gözetilerek zarar verilme gibi berrak görüntü aranmaktadır. Bu tavrı kabul etmek mümkün değildir.

28 Şubat sürecinde yaşanan ihlallerin/hak kayıplarının telafisi için atılan adımlar yeterli değildir. Göreve iade noktasında takdir edilesi bir başarı sağlanmıştır. Öğretmenlikten uzaklaştırılan eğitimcilerimiz geçte olsa görevlerine dönmüş öğrencilerine kavuşmuşlardır. Ancak memuriyetlerine son verilen mağdurların, memuriyetten ayrı kaldıkları dönemlerin tamamı için mahrum kaldıkları özlük ve mali hakları iade edilmemiştir.

28 ŞUBAT’ın izlerinin silinmeye çalışıldığı ve her kesimden mağdur olanların haklarının bizzat iade edildiği bu dönemde,  ilerleyen yaşlarında denklik almalarına rağmen, 28 Şubat sürecinin karanlık mirasi olan bu zulmün, hak ihlallerinin ve mağduriyetinin neden hâlâ El-Ezher ve Suud, Pakistan, Lübnan, Ürdün gibi diğer yurtdışı İslami üniversite mezunları adına devam ettirildiğini, geriye dönük haklarının neden iade edilmediğini anlamak mümkün değildir. YAŞ mağdurlarına nasıl ki TBMM bir kararla geçmişe dönük özlük, emeklilik ve tüm haklarını tanıyarak iade ettiyse, aynı şekilde El-Ezher ve Suud, Pakistan, Lübnan, Ürdün gibi diğer yurtdışı İslami üniversite mezunlarına da geçmişe ve bugüne dönük haklarının tanınması ve iade edilmesi gerekmektedir.

Mağdurlara iadeyi itibar ve mağduriyetlerini giderici tüm özlük, , sosyal ve ekonomik zararlarını da zarar sahiplerine geri ödemelidir. hukuk işletilmeli ve adalet geç ve eksikte olsa yerini bulmalıdır

28 Şubat  mamurlarına verilecek tüm zarar ve ziyan tazminatları devleti yüceltir. Hem verilmesi gereken bu tazminatlar ve iade edilmesi gereken itibarlar o vatandaşlarımızın ellerinden gasp edilmiş haklarının idesidir. Ne bir sadakadır, ne de bir bahşiş.

Bir yanda 28 Şubatın faillerini yargılamak, öbür yanda mağdurların haklarını iade etmemek; zulmü görmemezlikten, duymazlıktan, bilmezlikten gelmektir. Bu da ayrıca bir zulümdür

Bütün bunlara rağmen 28 Şubat’ın Ezher Üniversitesi mağdurları inancından dolayı devletine isyan etmedi, dağa çıkmadı ve adam öldürmedi. 28 Şubatta sistematik bir zulme mazruz kaldık 28 şubat zulmünün bize düşen payı ile hiçbir zaman gariban rolüne girmedik ve asla merhamet dilemedik.bizim inancımıza göre kin nefret yoktur. bu kadar zulme reğmen bizleri vatan haini yapamadılar. Yapamayacaklar. Bizler rahmet olarak gönderilen bir peyğembberin ümetiyiz. Ve onun elçileriyiz.

28 Şubat döneminde mağdur olanların mağduriyetleri, AK PARTİ döneminde olabildiğince giderildi.

  • İmam-Hatiplerde uygulanan başörtüsü yasağı ve katsayı uygulaması kaldırıldı.
  • Ordudan YAŞ kararlarıyla  atılan  subaylara, hakları iade  edildi, rütbeleri geri verildi.
  • Üniversitelerde başörtü  yasağı  kaldırıldı, af  çıkartıldı.
  • 28 Şubat döneminde atanan  ve  göreve  başlatılmayan  öğretmenlerin de  atamaları  yapıldı.
  • dönemde başörtülü oldukları için öğretmenlikten  atılanlara da,  görevleri  iade edildi.
  • Kamuda kadınların başörtülü olarak çalışmasına izin verildi.
  • Bu Cumhuriyet tarihimiz  boyunca  atılan  en  cesur  adımdı.

Ezherliler olarak AK Parti Hükümetine ve o denemin Başbakanı  Başbakan  Recep  Tayyip  ERDOĞAN’ a bu  konuda  gösterdiği  cesaret  için müteşekkir…

Bizlerin Devlet desteği olmadan zor şartlarda okuduğunu biliyorsunuz onun için devletin şefkat elini uzatınız. Bugün Türkiye’de ki İlahiyat Fakültelerindeki öğrenciler yurt dışında sadece 30 günlük Arapça dil eğitim almak için milyonlarca masraf yaparak Arap ülkelerine gidiyorlar. Oysa bizler 4 -5 sene ilim tahsil ettik.  Türkiye’mize milletimiz için hizmet etmeye hazırız Diyanet İşleri Başkanı Por. Dr. Mehmet Görmez ve yardımcıları  Ezher Üniversitesinde az da olsa istifade etmişlerdir. Hatta İstanbul Müftümüz Çok değerli Hocamız Rahmi Yarar Ezher üniversitesi ve hocalarından tam iki yıl istifade etmişlerdir. Bizler de aynı şekilde devletimize, milletimize hizmet etmeye hazırız.

Sayın devlet büyüklerim Bizler belki sesimizi duyuramadık amma sizlerin bunu his edip devletin şefkat elini uzatacağınızdan eminiz. Başta MEB Bakanlığı olmak üzere, ilgili tüm resmi kurumları bu konuda göreve davet ediyoruz. Konuyla ilgili STK’ların bu meseleyi gündemlerine almalarını arzuluyoruz.

28 Şubat’ın  tek mağduru bile kalmamalıdır. Her bir insan bizim için kıymetlidir. İnancı için mağduriyet yaşamış kişilerin mağduriyetlerinin tam olarak giderilmesi hepimizin ortak derdi dir.

Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım, Başbakan Yardımcılarım ve Milletvekillerim

Sizlerden bu mağduriyetlerimizin giderilmesini beklemekteyiz.

Milletimizin ve ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını geciktiren, her alanda mağduriyetine neden olan 28 Şubat sürecinde rol alanları kınıyor, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri, masum insanlara zulmedenleri lanetliyor; her konuda evrensel standartlara ulaşmış bir ülke ve gelecek diliyoruz

 

Ekrem DÜZCAN

EZDER

EZHER ÜNİVERSİTESİ

MEZUNLARI VE MENSUPLARI BAŞKANI

Yenikapı'dan İntifada'ya dev destek! Kudüs İslam'ındır!

Yenikapı'dan İntifada'ya dev destek! Kudüs İslam'ındır!

Saadet Partisi'nin çağrısıyla düzenlenen miting başladı. Mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ve sivil to Devamı...

İlber Ortaylı: Trump Kudüs'ün ne olduğunu bilmiyor

İlber Ortaylı: Trump Kudüs'ün ne olduğunu bilmiyor

İlber Ortaylı, Trump dahil birçok Amerikalıların ve Trump'ın Kudüs konusunu anlamadığını söyledi. Devamı...

Erdoğan'dan dünya kamuoyuna 'Kudüs' çağrısı

Erdoğan'dan dünya kamuoyuna 'Kudüs' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, "Bu açıklama, gerek vicdan ger Devamı...

NATO'nun 2018 senaryosu: Türkiye'ye saldırı

NATO'nun 2018 senaryosu: Türkiye'ye saldırı

Norveç'te Atatürk ve Erdoğan'ı hedef olarak işaretleyen NATO tatbikatının arkasından 2018'de Türkiye'ye yapılması öngörü Devamı...

İHH Arakan’da 270 bin kişiye yardım ulaştırdı

İHH Arakan’da 270 bin kişiye yardım ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Arakan’daki krizin başladığı 24 Ağustos tarihinden bugüne kadar 270 bin Arakanlıya yardım malze Devamı...

YAZARLAR

Dr.Zülkarneyn VARDAR

Çağımızın Yeni Dini “TERÖRİZM” Devamı...

Prof.Dr.Abdullah KAHRAMAN

Saf olmak, ağır vebal getirir Devamı...

Muhammet BİNİCİ

Mavi Balina (Blue Whale) Kılık Değiştirdi Devamı...

Mustafa KASADAR

Arkadaşlarıma deki o açlıktan öldü Devamı...

Arslan ATEŞ

Kurtuldun Erbakan Hocam Devamı...

Şahmettin BALAHORLU

PROJE İHO VE İHL OKULLARI Devamı...

Ali İmran BOSTANCIOĞLU

Beşeri Sermayeden Etkin İstifadeye Dair Devamı...

H.Fehmi ÇİÇEK

“Yok mu bir kurtarıcı” Devamı...

Av.Mustafa Karakaş

Anayasa Değişikliği, Yargı Tarafsızlığı Devamı...

Beytullah DEMİRCİOĞLU

Ortadoğu-Batı Dünyası Arasındaki Yaklaşım Farkı Devamı...

FOTO GALERİ

ENGLİSH

ARABIC

TÜRKİYE

İSLAM ALEMİ

DÜNYA

VAHİY KÜLTÜRÜ

KÜLTÜR SANAT

STORE

RÖPORTAJ

ANALİZ

TARİH DOSYASI

EĞİTİM

SPOR

VİDEO

EKONOMİ

Comprar Cialis Cialis Cialis Daily Cialis Generico Cialis Original comprar Kamagra Cialis Super Active Cialis Professional Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Levitra Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Comprar Cialis Super Active

Time Alem © 2015 Yasal uyarı : Sitemizdeki tüm yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.

viagra naturel viagra homme viagra pour homme viagra wirkung viagra wirkstoff
Comprar Cialis Cialis Cialis Daily Cialis Generico Cialis Original Comprar Cialis Daily Cialis Professional comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra Comprar Cialis Comprar Cialis Super Active Viagra generico Sildenafil generico Comprar Cialis Generico Cialis Generico Comprar Levitra Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Comprar Cialis
Scarpe nike air force Reebok Adidas Scarpe nike sb air jordan adidas nike shox hogan Scarpe scarpe calcio Tiffany christian louboutin Scarpe Adidas superstar